Skip to main content

Gör livet levande – inled en affär !

'Gör livet levande – inled en affär' är det råd otrohetssajten Victoria Milan ger alla gifta och i fast förhållanden levande män och kvinnor 'som i sin relation inte upplever sig som uppskattade och älskade. Som vill träffa någon som förstår dem. Som längtar efter passion och ömhet. Eller som helt enkelt söker spänning i tillvaron'.

Victoria Milan som i Sverige lanserades i oktober 2010 hade efter bara åtta månader passerat 120 000 registrerade medlemmar och hoppas under 2011 passera 200 000-strecket.

Norskägda VictoriaMilan finns idag förutom i Norge och Sverige också i Danmark och Spanien. Och sen några månader också i Finland. I Danmark är medlemsantalet uppe i 70 000 medlemmar och i Spanien registrerade sig 25 000 personer på bara en månad.

I Finland är medlemsantalet i början av november 2011 ca 13000, av vilka ca 92 % är män och 8 % kvinnor. I Sverige där sajten nu funnits ett drygt år var proportionen män / kvinnor i början liknande men har nu jämnat ut sig till typ 70 % / 30 %. Teorin är att män är snabbare att pröva på nya frestelser men att det jämnar ut sig med tiden.

Å andra sidan har 'utjämningen' i fråga om t.ex prostitution inte på tusentals år kommit längre än till kanske just nånting i stil med 70 % / 30 %.

Så är det alltså så att män är tio gånger så otrogna som kvinnor ? Eller åtminstone tre fyra gånger ?

I fråga om åldersfördelningen på de finländare som registrerat sig på sajten kan man notera att för män är åldersgruppen 30-39 år den största, 40-49 år näststörst och 20-29-åringarna tredje störst. För kvinnorna är 20-29-åringarna den största gruppen, sen minskar det kontinuerligt. Procentuellt sett är alltså skillnaden i otrohetsvillighet mellan könen störst för gruppen 30-39-åringar, dvs i den ålder då man i vår kultur vanligen har små barn.

Det vill säga, av de 30-39-åringar som registrerat sig på otrohetssajten är 94 % män vs 6 % kvinnor - femton otrogna män på varje otrogen kvinna. Femton otrogna småbarnspappor på varje otrogen småbarnsmamma ?