Skip to main content

Kannanotto sukupuoleen perustuvasta asevelvollisuudesta

Profeministimiehet ry, Helsinki
Tiedote 04.03.2010
Julkaisuvapaa heti

PROFEMINISTIMIEHET VAATII MAANPUOLUSTUKSEN NYKYAIKAISTAMISTA

Suomen perustuslaki määrää kaikki kansalaiset maanpuolustusvelvolliksi (127 §), mutta asevelvollisuuslaki määrää asevelvollisiksi ainoastaan miehet (2 §). Miesten asevelvollisuus ei ole ristiriidassa lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta kanssa, koska asevelvollisuus on nimenomaan suljettu tämän lain ulkopuolelle (9 §).

Profeministimiesten kanta on, että sukupuoleen perustuvat velvollisuudet eivät kuulu tasa-arvoiseen yhteiskuntaan. Se, että asevelvollisuus on jätetty tasa-arvolain ulkopuolelle ei tarkoita sitä, että asevelvollisuus vain toiselle sukupuolelle olisi tasa-arvon mukaista, vaan sitä, että tasa-arvolaki on puutteellinen. Profeministimiehet vaatii maanpuolustuksen järjestämistä siten, että siihen liittyvät velvollisuudet eivät määräydy kansalaisten sukupuolen perusteella.