Skip to main content

Lausunto seksin oston kriminalisointiin liittyen

Profeministimiehet ry, Helsinki
Tiedote 29.03.2006
Julkaisuvapaa heti

PROFEMINISTIMIEHET KANNATTAA SEKSIN OSTON KRIMINALISOINTIA RIKOSLAISSA

Nykyinen malli, jossa pääosin miehet ostavat seksiä on naisia (ja miehiä) halventava. Se tukee ja vahvistaa sukupuolten välistä epätasa-arvoa sekä tuottaa ihmiskauppaa naisilla ja lapsilla. Koska suostumuksen ja vapaaehtoisuuden varmistaminen prostituutiossa on mahdotonta, epätodennäköistä tai ainakin hyvin vaikeaa, näemme prostituution käytännössä miesten naisiin ja lapsiin kohdistaman väkivallan jatkeena.

Prostituoidut kohtaavat usein väkivaltaa ja tarvitsevat suojelua. Monet prostituoidut ovat uhreja ja heidän tulisi saada asianmukaista apua ja tukea paitsi ahdingossaan myös yrityksissään jättää seksiala. Koska
miesten kysyntä prostituutiolle synnyttää ja ruokkii seksiteollisuutta katsomme, että näiden miesten tulisi olla lain edessä vastuussa. Prostituoitujen suojelemiseksi tulisi myös olemassaolevia lakeja toimeenpanna nykyistä tehokkaammin. Väkivalta on aina rikos ja naisiin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen ilmiö johon tulee voimakkaasti puuttua. Parittaminen on jo entisestään rikos, ja myös sitä koskevaa lakia tulee toimeenpanna nykyistä tehokkaammin.