Skip to main content

Profeminism farligt för potensen ?

Den 16.11 hade profeministmännen en presentation på Arkadia International Bookshop (AIB), det av Ian Bourgeot på en man hand upprätthållna kulturcentret på Norra Hesperiagatan i Helsingfors. Rubriken var ’Män, våld och feminism’ och språket var det tredje inhemska, dvs engelska.

Presentationen var mera inriktad på att ställa frågor och väcka diskussion kring begreppen manlighet, genus, våld och jämställdhet än att försöka framföra profeministiska svar och / eller argument. Detta lyckades också såtillvida att, efter själva presentationen, en powerpoint slide show som räckte en dryg halvtimme, den efterföljande diskussionen fyllde ut hela den tid som fanns att tillgå och i själva verket måste avbrytas då Ian kvart i åtta måste börja stänga butiken.

Så profeministmännen har all anledning att vara nöjda då ? Tja. Förutom mig själv, som stod för själva presentationen, och Timo som stod för svaren på frågorna efteråt, bestod publiken av tre profeministmän och om jag minns rätt sju andra åhörare, av vilka tre män. För ett så litet forum som AIB är detta inte så pjåkigt, med tjugo börjar det ren bli trångt där.

Men, men. Av de tre ’utomstående’ män som ställt upp var en ryss, en ungrare (?) och en finlandssvensk. Alltså inte en enda finne, inte en enda ’riktig’ finsk man, de där tigande männen med stenansikten ni vet. Öl, korv och bastu och sånt.

På en av slajdarna tog jag upp ett begrepp från Mikael Niemis Populärmusik från Vittula, det där med att manligheten är en mycket sårbar konstruktion som kontinuerligt måste upprätthållas genom ’manliga’ handlingar och kan ruineras genom en enda ’omanlig’ handling, som på hans Tornedalsspråk heter ’knapsu’.

Uppenbarligen är allt som har med jämställdhet och i synnerhet feminism och profeminism att göra så knapsut att en riktig finsk man för att undvika smitta tigande tar en lång omväg runt allt som på något sätt kan associeras med sånt. Borde jag som profeminist kanske vara nöjd trots allt ? Vi har lyckats branda oss som så omanliga att vi upplevs som ett dödligt virus för den finska manligheten ?

Eller ?