Skip to main content

Regeringsprogrammets profeministiska aspekter

Åtminstone följande frågor med jämställdhetsaspekter tas upp i regeringsprogrammet och borde alltså understödas och aktivt föras fram av alla profeminister:

I rättstvister rörande omvårdnad om barn vid eller efter skilsmässa ska förlikning understödas. Däremot ska förlikning inte understödas i fall där den ena parten i en relation utsatts för våld av den andra.

Effektivare metoder att i ett tidigt skede upptäcka risker för att utsättas för sk hedersrelaterat våld eller för att giftas bort mot sin vilja ska utvecklas, skolning ska erbjudas myndigheterna och modeller utvecklas för att i ett tidigt skede kunna intervenera.

Lagstiftningen ska utvecklas för att stoppa trafficking i alla dess former, skydda offren och förbättra deras rättssäkerhet. Detta ska inkludera sätt att stoppa organiserat tiggande. Relevant skolning ska erbjudas myndigheter, åklagare och domare och medborgarorganisationernas, minoritetsombudsmannens och arbetarskyddsmyndigheternas roll ska förstärkas.

Offer för sexuellt våld ska garanteras en obruten vårdkedja och samarbetet mellan involverade myndigheter ska förbättras. För att hjälpa offer för relationsvåld ska antalet skyddshemspaltser utökas.