Skip to main content

Berts blogg

MenEngage Norden

Tomas Agnemo, Secretary General of Män för Jämställdhet (Sweden) writes:

Hej!
Ursäkta att jag inte har hört av mig på länge, det har varit mycket en period men nu stundar några lediga veckor.
Jag har reviderat projektplanen och budgeten för MenEngage Norden, se bilaga.
Kanske har ni också sett intervjun i NIKK förra veckan.

Brussel's Call to end prostitution, shouldn't we sign ?

Milla Sandt from Nytkis forwarded the Brussel's Call, ie a call from the European Women's Lobby to end prostitution in Europe:

Together for a Europe Free from Prostitution

Apparently Nytkis is the only Finnish organisation that has signed the Brussel's Call so far. Milla asks for more signatures. Shouldn't PFM sign ?

Man och feminist ?

En av de bästa texterna jag läst om manliga feminister och mäns roll i feminismen hittar jag i den rabiata orakade rabiesfeministen Fanny Åströms blogg, ett inlägg från oktober 2013 hon rubricerat Man och feminist ?.

Hennes inlägg har tills vidare fått 35 kommentarer, de flesta positiva (ingen aning om hur många negativa som raderats). Läs och begrunda !

Mansfrågor i genuspolitiken

Jämställdhetslagen uppdateras

Social- & hälsovårdsministeriet tillsatte i december 2012 en arbetsgrupp för att utreda hur frågor av vikt för män ska beaktas i jämställdhetspolitiken. Bakgrunden var bl.a de farhågor som Mansorganisationernas centralförbund MJKL fört fram under ett seminarium om hur den nya jämställdhetslag som är under beredning kommer att påverka mannens ställning.

Mikael Persbrandt medlem ?

Jag brukar titta på serien Oskyldigt dömd på yle Fem, med supermachon och kvinnokarlen Mikael Persbrandt i huvudrollen som professorn i straffrätt Markus Haglund vid Uppsala. Han leder en grupp om fyra studenter där de sätter tänderna i fall där en misstanke om att någon blivit oskyldigt dömd finns.

Att blogga – hur och var

Att blogga om män, genus och jämställdhet på Profeministmännens webbsajt har hittills inte känts som ett val, egentligen. Det har nämligen inte funnits några alternativ. Inte ens trots att sajten hårdnackat har framhärdat i att framstå som finsk, trots att endast en minoritet av de aktiva profeministmännen är finskspråkiga.

Jämställd ishockey ?

På de här matcherna under ishockey-VM zoomar kameran emellanåt under pauser in på unga lättklädda kvinnor i blått som stående i gångarna mellan läktarna taktfast viftar på rumporna och majviskor de håller i händerna – nåt slags hejarklack tydligen ?

Island kvoterar föräldraledigheten

Den isländska modellen för föräldraledighet ger mamman tre månader som endast hon kan utnyttja, pappan tre månader och ytterligare tre månader som föräldrarna kan dela mellan sig som de vill. Modellen har lett till att unga män i fertil ålder ur arbetsgivarperspektiv börjat ses som nästan lika opålitliga i fråga om risken att de försvinner på föräldraledighet som unga kvinnor, vilket å andra sidan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv måste betraktas som ett framsteg.

Island kvoterar föräldraledigheten

Den isländska modellen för föräldraledighet ger mamman tre månader som endast hon kan utnyttja, pappan tre månader och ytterligare tre månader som föräldrarna kan dela mellan sig som de vill. Modellen har lett till att unga män i fertil ålder ur arbetsgivarperspektiv börjat ses som nästan lika opålitliga i fråga om risken att de försvinner på föräldraledighet som unga kvinnor, vilket å andra sidan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv måste betraktas som ett framsteg.

Stora stygga jämställdheten ?

Mansorgnisationernas centralförbund MJKL ordnade nyligen ett mansforum kring manliga synpunkter på det förslag till ny jämställdhetslag som håller på att förberedas på social- & hälsovårdsministeriet. De manliga synpunkterna var mest rädslor för hur den nya lagen kommer att diskriminera män.

Julkaise syötteitä