Skip to main content

Mitä on profeminismi?

Profeminismi tarkoittaa miesten aktiivista tukea ja solidaarisuutta feministisille ponnistuksille. Aivan kuten on useita feminismejä, on myös useita profeminismin muotoja. Kaikkia näkökulmia yhdistää kuitenkin vakaumus kuunnella feminismejä ja naisia. Kuuntelun kautta pyrimme ajattelemaan uudelleen ja purkamaan mieheyttä hallitsevana ja hegemonisena sukupuolena. Tämä sisältää aktiivista itsen ja muiden miesten muuttamisen - henkilökohtaisesti, poliittisesti, kotona, töissä, mediassa, erilaisten kampanjoiden avulla ja lain edessä. Esimerkkejä miesten toiminnan ja vallan muodoista, jotka kaipaavat muuttamista ovat väkivalta, seksuaalinen häirintä, sukupuolisyrjintä, seksismi ja patriarkaattinen valta ylipäätänsä.


Onko profeministinä olo samaa kuin tasa-arvon kannattaminen?
On, mutta se on myös enemmän. Monet ajattelevat, että elämme jo tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Uskomme kuitenkin, että sukupuolten välinen eriarvoisuus piilee pintaa syvemmällä, juurtuneena syvälle sukupuolijärjestelmiin. Siksi haluammekin tukea feministejä ja naisryhmiä heidän jatkuvissa ponnistuksissaan tasa-arvoisen yhteiskunnan saavuttamiseksi. Tämä vaatii meitä myös tarkastelemaan itseämme ja uudelleen määrittämään sekä vähentämään omaamme ja toisten miesten valtaa yhteiskunnassa.


Ovatko profeministit miesvastaisia?
Eivät! Profeminismi ei ole miesvastaisuutta. Itse asiassa uskomme, että profeminismi voi auttaa miehiä elämään tyydyttävämpää elämää. Miesten ei kuitenkaan tulisi turvautua tekosyihin, sukupuolittuneiden kysymysten edessä. Vaikka jotkut miehet kärsisivätkin joissain muodoissa miesten ylivallasta, he kuitenkin myös hyötyvät hegemonisen maskuliinisuuden hedelmistä. Profeminismi edellyttää tietoisuutta omasta asemastaan miehenä ja suhteessa muihin miehiin. Tämä voi olla hyvinkin vaikeaa.


Onko profeminismi organisoitu liike?
Ei ole olemassa organisoitua profeminististä liikettä. Profeminismi on ennemminkin monitahoinen liike tai verkosto. Koska tämä on miesten liike täytyy meidän varoa toimimasta hierarkisesti tai totalitaristisesti. Toinen vaara, joka koskee tällaista liikettä on, että se voi hyvin helposti jättää varjoonsa feminismin ja naisten liikkeet.


Entä muut yhteiskunnan syrjityt ryhmät?
Profeminismi kannattaa ponnistuksia myös muuta syrjintää ja sortoa kohtaan. Se on antirasistista, antiheteroseksististä ja vastustaa homojen, lesbojen, biseksuaalien ja transgenderistien sortoa.


Liittyykö profeminismi miesliikkeisiin?
Tämä on vaikea kysymys vastattavaksi, koska termiä 'miesliike' on käytetty monilla eri tavoilla. Jotkut miesliikkeet ovat hyvin vakiintuneita ryhmiä, jotka kannattavat feminismiä ja naisliikkettä. Toiset kuitenkin ovat taantumuksellisia liikkeitä. Täten termi 'miesliike' jää monitulkintaiseksi ja voi olla poliittisesti vaarallinen.


Lisää mielipiteitä aiheesta voi lukea muun muassa englanninkielisestä wikipediasta.