Skip to main content

Mitä on feminismi?

Feminismi on tapa ajaa sukupuolten tasa-arvoa ja altistaa sitä kahlitsevia yhteiskunnallisia rakenteita kriittiselle tarkastelulle. Feminismi on kasvanut akateemisesta naistutkimuksesta, ja yksi sen keskeisiä havaintoja on, että vallitseva länsimainen yhteiskuntajärjestys sortaa naisia naiseutensa tähden, syrjäyttää heitä valta-asemista niin poliittisissa, taloudellisissa kuin henkilökohtaisissakin sfääreissä ja vähättelee heidän arvoaan yksilöinä verrattuna miehiin.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että "feminismi" olisi pelkästään naisten yhteiskunnallisen aseman parantamista. Se on myös sitä, mutta feministisen toiminnan tavoite on molempien sukupuolten ja sukupuolen käsitteen itsensä emansipaatio; tila, jossa kenelle tahansa on ainakin mahdollista mikä tahansa riippumatta siitä, millaisen kromosomiston kanssa on sattunut syntymään.

Voidaankin argumentoida, että feminismi on etymologialtaan rajoittunut, mutta sille ei ainakaan toistaiseksi ole löytynyt yhtä hyvää korvaajaa.