Skip to main content

Jag är gift med en modern man och inte en dinosaurie

Jag är gift med en modern man och inte en dinosaurie.

— Birgitta Ohlsson