Skip to main content

White Ribbon -kampanja kysely

Question 1 of 10

Kuinka suuri osa tällä hetkellä parisuhteessa elävistä naisista on joutunut nykyisen puolisonsa fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai väkivallalla uhkaamisen kohteeksi?

Joka viideskymmenes

Joka kymmenes

Joka viides