White Ribbon Campaign Suomi | Svenska | English

Kysymyksiä ja vastauksia

Onko White Ribbon-toiminnassa olemassa vaara, että mies nähdään (jälleen) naisen suojelijana ja holhoojana ?

Toivottavasti ei ainakaan holhoojana. Pieni vaara on kyllä suojelijarooliin, sen välttämiseksi pitää tarpeeksi usein toistaa että tätä työtä on tehtävä meitä miehiä itseämme varten:

Entä onko mahdollista, että syntyy asetelma 'kelvottomat väkivaltamiehet vs. nuhteettomat Valkoiset Ritarit' ?

Tämä on riski jota pitää välttää. Syyllistäminen on vihoviimeinen eli varmasti kontraproduktiivinen tapa saada näissä väkivaltaa käyttävissä veljissämme aikaan muutosta.

Eikö ole mahdollista että se että miehet alkavat puhua väkivallasta vie kaiken mielenkiinnon siitä väkivallan vastaisesta työstä jota naiset ovat jo kauan tehneet - että se että miehet murtavat vaikenemisensa vaientaakin naisia ?

Tämä on toinen riski jota pitää välttää. Meidän pitää joka tilanteessa muistaa että naiset ovat jo kauan puhuneet väkivallasta ja sen syistä. Meidän pitää kuitenkin miehinä ottaa oman vastuumme sen lisäksi että miehinä voimme väkivaltakysymyksessä välttää miesten syyllistämistä ja käsitellä väkivaltakysymystä miehisyyden ja vastuullisuuden termeissä.

Eihän White Ribbon-toiminta ole tarkoitettu 'vastavedoksi' Lyömätöntä Linjaa vastaan ? Yhteistyö on kuitenkin voimaa.

WRC haluaa nimenomaan olla yhteistyössä Lyömättömän Linjan kanssa, täydentää sitä. Lyömätön Linja tekee tällaista AA-tyyppistä työtä itse väkivaltaisten miesten kanssa, tavoitteena saada heidät ottamaan vastuun käyttäytymisestään.

WRC tekee lähinnä ennaltaehkäisevää asennemuokkaustyötä meidän vähemmän väkivaltaisten miesten keskuudessa, siis meidän jotka suljemme silmämme ja vaikenemme koska väkivalta ei muka ole meidän ongelmamme emmekä halua puuttua toisten ihmisten asioihin.

Miksei kampanja voisi olla yksinkertaisesti "Miehet väkivaltaa vastaan". Perusteluksi suppealle tavoitteelle ilmoitetaan laajan kannatuksen saavuttaminen. Mutta tuskin tavoitteen laajentaminen karsisi kovin monta miestä joukosta pois. Vai epäilettekö, että löytyy miehiä jotka eivät lyö naisia mutta hakkaavat pakolaisia, homoja tai muuten heikompia. Jos näin, niin en välitä olla samassa kampanjassa heidän kanssaan.

White Ribbon-into hieman hyytyy siihen, että tässä korostuu näin voimakkaasti mies-nais-väkivalta. Miksi mies-mies-väkivalta - paljon tavallisempi ilmiö - pitäisi unohtaa ? Miesten maailma lienee väkivaltainen ja sotainen niin kauan kuin mies-mies-väkivalta katsotaan kunniakkaaksi ja viihteelliseksi ja miehen joutuminen väkivallan uhriksi jollakin mystifioidulla tavalla harmittomammaksi kuin naisen.

Suurin osa White Ribboniin lukeutuvista miehistä ei varmasti hyväksy miesten väkivaltaa myöskään pakolaisia, homoja tai muuten heikompia kohtaan. Eikä miesten väkivaltaa muita miehiä kohtaan. Eikä naisten väkivaltaa miehiä kohtaan.

Väkivallan yhden ilmenemismuodon vastustaminen ei kuitenkaan sulje pois muiden muotojen vastustamista, vaan täydentää sitä. Tarkoitus on vain tehokkuuden nimessä keskittyä kipeimpään asiaan.

Parisuhdeväkivalta on siinä mielessä kipein asia että se, paitsi että se myrkyttää sukupuolten välistä ilmapiiriä yleensä, myrkyttää varsinkin sitä ilmapiiriä jossa tuleva sukupolvi kasvaa. Ja parisuhdeväkivallasta valtaosa on miesten tekemää; Suomessa vuoden aikana tehdyistä n. 285000 parisuhdeväkivallan tapauksista n 90.2 % ovat miesten ja 9.8 % naisten tekemiä (osa tästä 9.8 % luultavasti puolustustarkoituksessa).

Tämä White Ribbon -kampanja on nyt sillä tavalla yhden asian liike, että kampanjan puitteissa sovimme, lähinnä tarkoituksenmukaisuussyistä, niin pienestä yhteisestä nimittäjästä että yhteiskunnallisista, uskonnollisista, kulttuurisidonnaisista yms näkemyksistämme ja toiminnoistamme riippumatta voimme hyväksyä sen. Tämä pienin yhteinen nimittäjämme on että emme hyväksy naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Miten voin tukea kampanjaa ? Levittämällä sanomaa ja toimia 'manifestin' mukaan ?

Yksinkertaisin tapa on kiinnittää valkoinen nauha puseroosi tai takkiisi, nauhahan symboloi lupausta olla itse käyttämättä väkivaltaa ja olla hyväksymättä muiden miesten väkivaltaa naisille; vaikka tämä on henkilökohtainen lupaus kuitenkin toiset miehet tulevat kysymään sinulta mitä nauha merkitsee ja silloin sinun on vastattava ja kyettävä perustelemaan kantaasi. On siis syytä miettiä läpi omia tarkoitusperiäsi ja omaa suhtautumistasi väkivaltaan yleensä ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan erityisesti; saata joutua kohtaamaan kaikkea arvostuksesta ja innosta olankohautuksiin ja vähätteleviin piloihin, mahdollisesti jopa aggressioita.

Nauha on helppo valmistaa itse n 10 mm leveästä silkkisestä tai keinokuituisesta kanttinauhasta jota saa ompelutarvikekaupoista. Tarvitset 12-15 cm pätkän, jonka taitat pieneen silmukkaan ja kiinnität nuppineulalla. Voimme myös lähettää nauhoja, lennäkkejä ja muuta materiaalia jos ilmoitat osoitteesi.

Jos haluat olla aktiivisempi, voit kerätä ryhmän samanmielisiä miehiä ja ruveta ryhmällä miettimään miten väkivallan saisi lopetettua. Voitte esim jakaa nauhoja, järjestää keskustelun väkivallasta tai reagoida väkivaltaa käsitteleviin uutisiin, lehtijuttuihin tai ohjelmiin. Miten aktiivinen haluat olla ?

Voinko naisena osallistua tuohon White Ribbon -kampanjaan ? Luin siitä ja olisin kyllä tekemässä kampanjaa täällä. ... Omilla puheillani en saa miehiä aktivoitua, kaikki menee vain 'feminismin' piikkiin, ja ymmärrän kyllä itsekin että miehet lähtevät mielellään miesten vetämään kampanjaan.

Korostamme että haluamme pitää kampanjaa miesten juttuna, koska katsomme juuri miesten oman aktiivisuuden ja esilletulon toimivan esimerkkinä muille miehille. Naisten osallistumisessa piilee se vaara, jonka kirjoittaja itsekin nostaa esille, että kampanja leimautuu 'feministi-jutuksi' ja asia kuitataan sillä (tästä ei pidä päättää että suhteemme naisliikkeeseen olisi negatiivinen - kampanjalla pyrimme tasa-arvoiseen yhteiskuntaan, jossa naistenkaan ei tarvitsisi alituisesti pelätä meitä miehiä).

Toivotamme tervetulleeksi naisia levittämään asiaa sellaisille miehille, joiden he uskovat ottavan asian omakseen ja jättäytyvän itse tuon jälkeen taka-alalle. Eli vaikuttamaan 'kulisseissa' ja jättämään 'julistaminen' meille miehille.