Referenssiteoksia, tilasto-, yms -tietoja väkivallasta

Heiskanen M, Piispa M, 'Usko, toivo, hakkaus' - Kyselytutkimus miesten naisille tekemästä väkivallasta. Tilastokeskus 1998. ISSN 0784-8366.
Syksyllä 1997 tehty kysely, johon vastasi lähes 5000 18-74-vuotiasta naista.
- 40 % naisista on aikuisena (15+ v) joutunut miehen fyysisen tai seks väkivallan kohteeksi (14 % viim vuoden aikana); näistä 50 % entisen, 22 % nykyisen ja 24 % vieraan miehen.
- 30 % naisista on aikuisena joutunut miehen fyysisen väkivallan kohteeksi (7 % viim vuoden aikana).
- 52 % naisista on aikuisena joutunut seks. ahdistelun tai häirinnän kohteeksi (20 % viim vuoden aikana).
- 20 % naisista on alle 15-vuotiaana kokenut väkivaltaa, seks uhkaavaa käyttäytymistä tai seks kanssakäymiseen pakottamista.
- 47 naista vuodessa kuolee miehen väkivaltaan, näistä 27 lähisuhdeväkivaltaan (9 vuoden keskiarvo).
- 66 % naisista on huolissaan itseensä kohdistuvasta väkivallasta.
Teos käännetty englanniksi (ks alla).

Heiskanen M, Piispa M, 'Faith, Hope, Battering' - A survey of men's violence against women in Finland. Statistics Finland 1998. ISSN 0784-8366.
Translation of the above.

Kaufman, Michael, 'Cracking the Armour. Power, Pain and the Lives of Men'. Viking / Penguin 1993. ISBN 0-670-84920-0.
Kuvaus miehuuden rakenteesta ja rakentumisesta ja pojan kehityksestä mieheksi. Valta, vallan lupaukset ja harhat. Pettymys ja kipu. Miehen seksualisuus. Valta ja väkivalta. Miehet keskenään. Mies ja nainen. Uusi miehuus.

Heiskanen M, Piispa M, 'Väkivallan hinta' - Naisiin kohdistuvan väkivallan kustannukset Suomessa. Tilastokeskus 2000. ISSN 1236-9977.
Raportissa arvioidaan että naisiin kohdistuva väkivalta vuodessa aiheuttaa Suomessa 296 Mmk suoria kustannuksia
- oikeussektorilla 158 Mmk (vankila 82 Mmk, oikeudenkäynti 39 Mmk, poliisi 37 Mmk),
- sosialisektorilla 88 Mmk (pari- ja muu terapia 34 Mmk, turvakodit 29 Mmk, sosialitoimi 20 Mmk, kriisipalvelu 5 Mmk), ja
- terveyssektorilla 40 Mmk (lääkkeet 21 Mmk, lääkärissäkäynnit 15 Mmk, sairaalahoito 4 Mmk), sekä
- muita kustannuksia 10 Mmk,
sekä arviolta 360..660 Mmk epäsuoria kustannuksia liittyen menetettyyn elämään, hyvinvoinnin heikentymiseen (esim fyys & psyykk vaivat), tuotantopanoksen menetykseen (sairasloma, suorituskyvyn aleneminen yms) yms.

Heiskanen M, Piispa M, 'Price of Violence: The costs of mens`s violence against women in Finland' - A survey of the costs. Statistics Finland 2001. ISSN
Translation of the above.

Nytkis
Vuodessa Suomen miehet
  - pahoinpitelevät 90000 naista
  - raiskaavat 6..10000 naista
  - tappavat 30..40 naista

Digby, Tom (ed),'Men doing feminism'. Routledge 1998

Johnson, Allan, 'The gender knot: Unraveling our patriarchal legacy'. Temple University Press 1997.

Bowker, Lee (ed), 'Masculinities and violence'. Sage 1997.

Dobash, Rebecca & Dobash, Russell (eds), 'Rethinking violence against women'. Sage 1998.

Funk, Rus Ervin, 'Stopping rape: A challenge for men'. New Society Publishers 1993.

Harway, Michele & O'Neil, James M (eds), 'What causes men's violence against women ?'. Sage 1999.

Hearn, Jeff, 'The violences of men'. Sage 1999.

O'Toole, Laura & Schiffman, Jessica (eds), 'Gender violence: Interdisciplinary perspectives'. University Press 1997.

Plummer, David, 'One of the boys: Masculinity, homophobia, and modern manhood'. Harrington Park Press 1999.